ชมวิดีโอ

Loading...

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบชาดก

ประเด็นที่สำคัญคือ

๑. มโหสถมีความสามารถในด้านใดบ้าง ?

๒. มโหสถชาดกสอนให้เราได้รู้อะไร ?

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องมโหสถชาดกคือ ?

ไม่มีความคิดเห็น: